Ανακοινώνεται ότι η προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 17/08/2015.
Για το λόγο αυτό, καλούνται όλοι οι αθλητές του ανδρικού τμήματος να βρίσκονται την παραπάνω ημερομηνία στο Γ΄ γήπεδο Πετρούπολης (Αγ.  Τρίαδα) στις 20:30.