Για μία ακόμα φορά όλοι στο σύλλογο θα θέλαμε ευχαριστήσουμε τον ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ για την πολύτιμη βοήθεια και την συνεχή υποστήριξη