Ενα νέο πολύ όμορφο βίντεο με φωτογραφίες της χρονιάς του εφηβικού τμήματος

 

Ευχαριστούμε τον Tommy Fou για την ανασκόπηση